Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen
26 september
 
linksonder

Welkom op de website van de Evangelie Gemeente Diemen. Wij geloven wat de Bijbel ons leert: dat het evangelie van en over Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud.
Bekijk ook de 5 troeven, dit zijn geloofsargumenten voor het bestaan van God. De vijf troeven zijn: de schepping, de Bijbel, Jezus Christus, de mens en de Heilige Geest. De samenkomsten houdt de gemeente in kerkgebouw 'de Ontmoeting' in Diemen, elke zondag om 14:00 uur.

De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.
Ezechiƫl 18:20b
Highlight
Highlight
Highlight
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.
Ezechiƫl 18:20b

 

Welkom zie de agenda voor alle activiteiten Open Doors

   020-6008261   |   info@veg-diemen.nl   |   NL73ABNA0867881526   |   © 2003-2021