© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De Gemeente » Crèche & Kinderwerk

De gemeente...

Crèche & Kinderwerk

Elke zondagmiddag organiseert een groep van 5 enthousiaste leidsters een speciale kinderdienst voor de allerkleinsten. Twee van de leidsters hebben ook een (pedagogische) opleiding gevolgd op het gebied van werken met kinderen. De dienst is bedoeld voor kinderen van ongeveer 1 jaar tot 7 jaar. Tijdens deze dienst wordt op het niveau van de kinderen de Bijbel op een levendige en interactieve manier bijgebracht.

KinderenHet kinderwerk is niet alleen leuk om te doen maar ook bijbels. Spreuken 22:6 leert:
 
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is
.

De allerkleinsten hebben de ruimte om tijdens de dienst te spelen en lekker te rennen/bewegen. Bijkomend voordeel is dat de ouders daardoor de rust hebben om de eredienst ten volle mee te maken. Met de kinderen vanaf ongeveer 3 jaar wordt ook gezongen en gebeden. Kinderen leren zo al jong om ook in een groep te bidden en te zingen tot de Heer. Wanneer zij dan later de eredienst meemaken, is het gezamenlijk bidden, aanbidden en lofprijzen niet onbekend voor hun.

Kinderen

Kortom: ook ouders met jonge kinderen zijn van harte welkom tijdens de diensten op zondagmiddag.

Tot slot wordt er ook vaak geknutseld. Bijvoorbeeld rond de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Maar ook om op praktische wijze handen en voeten te geven aan wat de Bijbel leert. Voorbeelden van knutselwerken waar de kinderen het nu nog over hebben, zijn:

Knutselwerk - De Ark van Noach Knutselwerk - Kerststal

Knutselwerk - De Ark van Noach
    De ark van Noach

Knutselwerk - Kerststal
    De Kerststal
 

Kinderwerk
Ook voor de oudere kinderen is er elke zondag een kinderdienst, dit is voor de kinderen tot 12 jaar. Zij gaan eerst naar de gewone samenkomst en blijven daar tot na de zangdienst en eventueel het Heilig Avondmaal. Daarna verlaten zij de grote zaal om onder begeleiding van een kinderwerker hun eigen programma te volgen. Ze zijn dus niet bij de mededelingen en de preek, na afloop van de preek komen de kinderen weer terug.

De kinderdienst kan er elke week anders uit zien, maar de volgende zaken kunnen daarbij aan bod komen. Het behandelen van een Bijbelverhaal, het lezen uit de Bijbel en het beantwoorden van vragen. Maar ook het maken van puzzels, rebussen, tekeningen en soms ook een knutselwerk. De kinderen krijgen limonade en een koekje en vaak bespreken we kort of ze iets leuks hebben meegemaakt of dat er komende week iets bijzonders te doen is.

Toen Jezus op aarde was maakte Hij heel duidelijk dat wat Hem betreft de kinderen al helemaal meetelden. In Marcus 10 vers 14 zegt Jezus onder andere: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Daarom nemen wij het kinderwerk ook serieus en doen we ons best om de kinderen goed Bijbels onderwijs mee te geven.