De schepping De Bijbel Jezus Christus De mens De Heilige Geest

 

 

© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De 5 troeven » De Heilige Geest

De schepping De Bijbel Jezus Christus De mens

De 5 Troeven

De HEILIGE GEEST: Kracht of placebo?

In ons land zijn er vandaag de dag maar weinig mensen, die enigszins op de hoogte zijn van Jezus' uitspraken. En het zijn er nog minder, die weten hoe betrouwbaar en relevant ze zijn.

Jezus heeft daarbij zulke unieke woorden gesproken en voorzeggingen gedaan, dat Hij onherroepelijk door de mand zou vallen wanneer ze niet zouden kloppen. Neem alleen al zijn uitspraak over 'de waarheid'. Hij zegt niet alleen dat Hij de waarheid spreekt, maar ook dat Hij de waarheid is! In Johannes 14:6 zegt Hij:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

DuifHiermee stelt Jezus zich zeer kwetsbaar op. Want als Hij inderdaad de waarheid is, dan moeten al zijn woorden, inclusief zijn voorzeggingen, ook waar zijn. Zou men Hem op ook maar één leugen of onwaarheid betrappen, dan zouden al zijn aanspraken krachteloos worden. Het bijzondere feit doet zich echter voor, dat we Jezus nog nooit op een leugen of onwaarheid hebben kunnen betrappen. Zijn uitspraken houden al zo'n tweeduizend jaar onwankelbaar stand en zijn voorzeggingen komen één voor één uit. Dat zijn woorden ook nu nog steeds van kracht zouden zijn heeft Hij trouwens ook voorzegd:

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen (Marcus 13:31).

Jezus belooft de Trooster
Vlak voordat Jezus zou worden gedood, opgewekt en opgenomen; deed Hij nog een andere voorzegging. Hij belooft zijn leerlingen, dat Hij een andere Trooster zal sturen. Hij doelt daarbij op de Heilige Geest. Deze zal de lege plaats van Jezus op aarde innemen. Het grote voordeel van de Geest is, dat Hij niet alleen bij maar ook in de gelovige zal zijn. De Heer Jezus leert:

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger (= Trooster, NBG 1951) niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden (Johannes 16:7).

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:15).

De functie van de Heilige Geest
Voordat we een aantal mensen aan het woord laten, die vertellen wat de Heilige Geest in hun leven heeft gedaan; zullen we kijken wat voor taken Hij volgens de Bijbel vervult.

1.Hij zal de gelovigen bovennatuurlijke kracht geven om te getuigen (Handelingen 1:8)
2.Hij zal de wereld overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid (Johannes 16:8)
3.Hij zal de gelovigen onderwijzen en helpen herinneren aan alles wat Jezus gezegd heeft (Johannes 14:26)
4.Hij zal hun speciale gaven (bekwaamheden) geven om te kunnen dienen (1 Korintiërs 12:1-31)
5.Hij zal hun karakter van binnenuit veranderen. Het effect van dit werk wordt ook wel 'vrucht' genoemd. De vrucht van de Geest vinden we in Galaten 5:22. De Geest bewerkt (meer): liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een punt van aandacht is wel, dat deze realiteit niet merkbaar is bij religieuze mensen. Het werkt alleen bij mensen die werkelijk 'wedergeboren' zijn, zoals Jezus leert in Johannes 3.

Bovenvermelde punten moeten radicale veranderingen in een mensenleven kunnen bewerken en dat doen ze ook! Letterlijk ontelbare mensen van allerlei talen, allerlei rassen, allerlei culturen en uit allerlei tijden hebben deze veranderingen aan (en in) den lijve ondervonden. Van extreem spectaculair tot bijna geruisloos en alles wat er tussenin zit. En dit proces gaat onverminderd door. De werking van de Heilige Geest is dan ook veel meer dan een placebo (fopmiddel, inbeeldings)effect. Hieronder volgen een aantal getuigenissen van mensen, die zo'n verandering hebben ondergaan:

Anneke
Anneke Vanaf het moment dat ik bewust tot geloof gekomen ben, is mijn leven duidelijk veranderd. Voor de bekering was ik mij niet bewust van de duisternis waarin ik verkeerde. Er is een verandering ontstaan in mijn levensrichting. Uit liefde voor Hem, wil ik Hem gehoorzamen en dienen. Nu betrek ik God bij al mijn beslissingen. God heeft mijn leven weer op de rails gekregen!

Ik ervaar de Heilige Geest wanneer ik in gebed ben, en Hij dingen in mijn hart zegt. Ook in mijn werk ervaar ik Zijn rust en vrede.

Mijn leven is absoluut niet saaier geworden, sinds ik tot geloof ben gekomen. Integendeel! Ik volg bijbelstudie, ga naar de samenkomsten en heb leuke sociale contacten.
 

Kees
Kees Sinds ik bewust tot geloof ben gekomen, ben ik zekerder en evenwichtiger geworden. Ook ben ik blijer geworden omdat ik de Heer heb leren kennen. Ik geloof dat het Zijn werk is, dat Hij in mij is begonnen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik tot bekering ben gekomen.

Door de werking van De Heilige Geest ben ik de Schrift beter gaan begrijpen. Zaken die ik eerst niet begreep, zijn nu duidelijker tijdens het lezen. Zonder De Heilige Geest kan men niets doen. De Heilige Geest is geschonken als Trooster. De Heilige Geest overtuigt zeker van zonde, gerechtigheid en oordeel. Men gaat dan zijn/haar ellende ontdekken zoals God het ziet. In het dagelijks leven kan men te maken krijgen met allerlei beslommeringen, maar deze beslommeringen kan men door gebed overgeven aan de Heer.

Sinds mijn bekering is mijn leven spannender geworden. Als ik 's morgens wakker wordt, dan dank ik De Heer dat ik het daglicht weer mag zien. Ik zie Zijn schepping in de natuur: de mensen, de dieren en de bloemen. Vroeger had ik daar ook oog voor, maar vanuit een ander perspectief. Nu besef ik dat Hij dit alles heeft gemaakt. Dat schept vreugde. Ook als het eens even minder goed gaat, dan hoef ik dat niet alleen te dragen. Ik mag het dan aan Hem kenbaar maken. Ik kan vragen om kracht, moed en wijsheid. Ook kan ik bidden om genezing of een verandering in een bepaalde situatie. Jezus is de voorspraak bij de Vader. Hierdoor mag ik biddend tot Hem gaan.
 

Lucia
Lucia Als ik mijn leven van vroeger vergelijk met mijn huidige leven, dan zie ik dat er een duidelijke verandering heeft plaatsgevonden sinds ik een relatie heb met de Heer. Ik ervaar nu dat ik een levende God dien. Vroeger liet ik mij niets gezeggen door anderen. Ik was eigenwijs en had altijd een antwoord klaar. Nu ervaar ik een innerlijke rust. Deze innerlijke rust wil ik van mijn leven niet meer kwijt.

Ik word zeker geleid door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest heb ik eigenlijk geen leven. Door Zijn leiding ben ik bewuster gaan leven. Ik leef niet meer doelloos.

Sinds ik bewust tot geloof ben gekomen, heb ik het echte leven ontdekt. Ik heb nu een echt doel voor ogen. De dingen die ik nu wil bereiken, zijn niet van tijdelijke aard. Het zijn doelen voor de eeuwigheid. Voorheen danste ik voor de wereld. Nu dans ik voor de Heer. Als ik een keer verdriet ervaar, ga ik toch de Heer loven en prijzen. Hij helpt mij er doorheen. Het leven is nu heel anders, en dit wil ik dan ook graag delen met alle mensen om mij heen.
 

Michel
Sinds ik bewust tot geloof ben gekomen, is mijn leven in zeer korte tijd enorm veranderd. Ik heb een heel ander leven geleefd. Ik ben nu precies het tegenovergestelde van wie ik vroeger was.

Uiteraard ervaar ik de werking van de Heilige Geest. Deze overtuigt van zonde. Hij leidt mij en openbaart mij Gods wil in mijn leven. Hij heeft me ertoe bewogen krachtige stappen te nemen in mijn leven; stappen die ik zonder Hem nooit had genomen of zou kunnen nemen. Ik moest met een hoop dingen afrekenen. De Heilige Geest overtuigde mij dat het nodig was, en leidde mij hierin.
Michel
Mijn leven is absoluut niet saai geworden. Het is anders geworden. Ik leefde in de duisternis omdat ik niet beter wist. Nu leef ik in het licht. Het leven in het licht is sowieso veel beter dan leven in de duisternis. Leven in het licht heeft veel meer diepgang en bevrediging. Ik leefde heel oppervlakkig. Ik handelde puur uit emotie. Nu leef ik vanuit de Heilige Geest. Ik heb nu een geestelijk leven in plaats van een werelds leven. De Here Jezus leert mij wat liefde is. Ik wist nooit wat dat was, maar het is levenskracht voor elk mens. Zonder liefde zijn we nergens en zijn we niets!
 

Carla
Carla Sinds ik bewust tot geloof ben gekomen, heeft er een duidelijke verandering plaatsgevonden in mijn leven. Vanaf het moment dat ik gedoopt werd, heb ik echte rust gevonden. Ik heb vrede in mijn hart gekregen. Daarvoor was ik vreselijk onrustig. Ik was depressief. Toen ik eenmaal Jezus aannam, kwam er een rust over mij heen die ik niet kan beschrijven.

Sinds ik mij bewust ben van de Heilige Geest in mijn leven, heb ik sterk het verlangen om Gods wil te doen. Ik heb zeker het verlangen om er te zijn voor andere mensen. Bijvoorbeeld door mijn ogen open te houden voor de mensen die ziek zijn. Vroeger toen ik het druk had, rende ik eigenlijk langs deze mensen heen. Nu ben ik mij veel meer bewust van mijn omgeving. Ik ben mij niet alleen bewust van de mensen om mij heen. Ik ben mij er ook van bewust hoe belangrijk het is om lief te zijn voor elkaar, en Gods wil te doen. Ook zijn mijn ogen geopend voor de prachtige natuur om mij heen. De Heilige Geest heeft mijn ogen geopend.

Het geloof is een verrijking voor mijn leven. Dit ondanks het feit dat ik ziek ben. Als het mij vroeger zou zijn overkomen, zou ik zwaar depressief geweest zijn. Maar nu heb ik innerlijke rust over mij, want ik weet dat God mij geneest op Zijn tijd. Bovendien heb ik veel vrienden erbij gekregen. Ik heb voor het eerst in mijn leven mensen ontmoet waar ik echt van kan houden. De mensen komen dichter naar mij toe. Ik zie het net als Jezus die ons leert om elkaar lief te hebben. Voor mij is het dus echt een verrijking!
 

Orphee
Sinds ik bewust tot geloof ben gekomen, is mijn manier van denken veranderd, en hierdoor ook mijn levensstijl. Ik houd nu veel meer rekening met wat er geschreven staat in het woord van God.

Op jeugdige leeftijd had ik al ervaringen met de Heilige Geest; ervaringen die ik toen niet helemaal begreep. Ik was er mij er toen niet heel erg van bewust dat het de Heilige Geest was. Nu dat ik het woord (de Bijbel) beter ken, kan ik verklaren dat de Heilige Geest voor deze ervaringen heeft gezorgd. Na mijn doop is er wel iets veranderd: dingen die ik vroeger niet helemaal begreep, begrijp ik nu wel.

Orphee Bovendien is de Heilige Geest voor mij zeker de Trooster. Maar ook Iemand die mij nog steeds leidt in het leven. Ik krijg bijvoorbeeld het gevoel dat ik iets niet moet doen. Hij leidt mij op het rechte pad, als ik op één-of-andere manier (onbewust) daar vanaf zou kunnen dwalen.

Mijn leven is absoluut niet saaier geworden. Het woord van God is juist heel geruststellend. Het woord van God geeft veel vrede. Ik heb altijd wel in God de Vader geloofd, en ik heb altijd in Jezus geloofd. Dat is dus niet veranderd. Maar omdat ik nu meer bezig ben met de Bijbel, begrijp ik beter wat God van mij verwacht. God is dus echt Iemand in mijn leven.
 

Esther
Sinds het moment dat ik bewust tot geloof ben gekomen, ben ik veel blijer geworden. Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Mijn moeder is namelijk heel plotseling overleden toen ik 22 jaar was. In de periode na het overlijden van mijn moeder, heb ik ervaren hoe dichtbij God kan zijn in een vervelende situatie. Hij was echt bij mij. Hij heeft mijn hand vastgehouden. Hij heeft mij gesteund en ondersteund. Ik had wel verdriet, maar ervoer ook dat God mij kracht gaf. Hierdoor kreeg ik innerlijke rust en heb ik nog meer geleerd om op God te vertrouwen.

Esther Ik ervaar de leiding van de Heilige Geest door dingen die mensen tegen mij zeggen, of door gebeurtenissen op straat. Ik krijg dan spontaan een ingeving dat ik iets moet doen. Bijvoorbeeld wanneer ik soms mensen zie, en dan van binnenuit een bepaalde ingeving krijg: "Lach naar die mensen" of "Groet deze mensen". Achteraf merk ik dan vaak, door hun reactie, dat het deze mensen heeft aangesproken, en dat deze mensen hierdoor een blij gevoel hebben gekregen.

Ik ervaar de leiding van de Heilige Geest ook wanneer ik in gesprek ben met mensen. Het komt vaak voor dat deze mensen mij dan vragen: "Hoe weet je dat?" Dan weet ik dat God mij dat heeft ingegeven om iets aan die mensen te mogen vertellen.

Als ik de Bijbel lees, gaan de teksten voor mij leven, ik weet dan dat het de Heilige Geest is die tot mij spreekt en mij leidt. De teksten worden dan duidelijker en krijgen een nieuwe betekenis. Ik ervaar deze leiding vooral ook door muziek. Bijvoorbeeld doordat een lied tot mijn hart spreekt.

Het is een avontuur om God te volgen. Ik wordt constant geconfronteerd met dingen van mezelf. Bijvoorbeeld dingen die ik mag loslaten, maar ook dingen die ik mag verbeteren. Ik leer om op Hem te vertrouwen, en dat kan ik alles behalve saai noemen. Het is ook niet zo, dat ik per se naar de kerk moet. Ik doe het omdat ik God liefheb. Als je verliefd bent op iemand, dan doe je ook alles voor hem of haar. En zo is het ook met God. Ik wil alles voor Hem doen, omdat ik van Hem houd.
 

Marcel
Marcel Het moment van mijn bekering bracht voor mij een geweldige ervaring teweeg. Vanaf dit moment zijn er echt veel veranderingen gekomen in mijn leven. Niet alles veranderde in één keer. Bij mij was het een proces. Ik werd van binnen veranderd. Dit is echt onbeschrijfelijk. Vooral het ervaren van de liefde en de blijdschap.

Ik ervaar zeker de leiding van de Heilige Geest. Soms zie ik het pas achteraf in. En dan denk ik: "Hé, dat is bijzonder". Soms weet ik ook dingen van tevoren. Ik ervaar dan extra leiding van de Heilige Geest; meer dan de dagelijkse leiding. Ook verlang ik ernaar om de wil van Jezus te doen; een verlangen dat van binnenuit komt. Ik ervaar ook dat ik groei in de gaven van de Heilige Geest. Bij het groeien in de gaven van de Heilige Geest, gaat het om wonderbare zaken die ik niet uit mezelf heb. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het krijgen van profetieën. Ik zie er zeker naar uit wat dit groeien in de gaven in de toekomst verder nog zal betekenen.

Mijn leven is absoluut niet saaier geworden sinds ik tot geloof ben gekomen. Het is juist spannender geworden. Soms ervaar ik wel strijd, maar daar blijft het dan niet bij. Omdat vanaf mijn bekering de Heilige Geest in mij woont, lees ik de verhalen (uit de Bijbel) anders, namelijk in een nieuw vooruitzicht. Ook merk ik dat teksten in mij opkomen op het moment dat deze teksten heel goed van toepassing zijn. Het is een soort mysterie: de Heilige Geest die je niet ziet, maar die toch Zijn werking door mij heen heeft. Er staat in de Bijbel geschreven, dat Hij in mij woont. In Johannes 14 geeft Jezus aan, dat wanneer iemand Zijn wil doet, Hij in deze persoon komt wonen. Dit ervaar ik zelf ook. Zelfs in moeilijke tijden. Hij troost. Hij geeft liefde. Hij helpt ook om beter om te gaan met anderen. Ik ervaar dat de Heilige Geest mij veel meer dingen leert. Bijvoorbeeld hoe ik beter kan leven. Het is nog met vallen en opstaan, maar ik merk dat de Heilige Geest erbij helpt.

Naar boven