De schepping De Bijbel Jezus Christus De mens De Heilige Geest

 

 

© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De 5 troeven » De schepping

De Bijbel Jezus Christus De mens De Heilige Geest

De 5 Troeven

De SCHEPPING: Ontwerp of toeval?

ZonnebloemDe grote vraag onder de filosofen is: Waarom is er iets en niet niets? Anders gezegd, waar komt alles vandaan? Is het er altijd al geweest of is het ooit ontstaan? De algemene opvatting binnen de wetenschap is, dat alles op een bepaald moment ophoudt te bestaan. En iets wat eens zal ophouden te bestaan is niet eeuwig. Dus moet het ook een begin hebben gehad. Er bestaat dan ook zoiets als 'de wet van oorzaak en gevolg'. Alles in het universum is dan ook een gevolg van een oorzaak.

scheppingscheppingDe christenen geloven het Bijbels getuigenis, dat God die oorzaak is. Veel niet-gelovigen (de atheïsten) geloven dat alles is voortgekomen uit een oerexplosie van materie en energie. En dat al het bestaande in beginsel een gevolg van toeval was, waaruit heel veel later twee belangrijke 'wetten' zijn voortgekomen:

De 'struggle for life' en 'survival of the fittest' (strijd om het bestaan en overleving van de sterkste of slimste).

Volgens de gangbare wetenschappelijke mening, bevond al het bestaande zich in een klein 'knikkertje' ter grootte van een speldenkop.

Dus in deze speldenkop zou alle energie, materie, tijd en natuurwetten zijn opgeslagen. Men noemt dit beginstadium ook wel een singulariteit (een bijzonderheid, eigenaardigheid). Als dat zo was -en we moeten dit niet op voorhand uitsluiten, want dat is onwetenschappelijk- dan kunnen we ons enigszins voorstellen met wat voor kracht deze energie en materie moet zijn vrijgekomen.

Evolutie
Men onderscheidt over het algemeen zeven hoofdfasen in het evolutie proces. Randal Niles geeft deze op zijn site 'www.allaboutthejourny.org' als volgt weer:

1.Kosmische Evolutie. Het idee dat ruimte, tijd, massa en energie op één of andere manier 'explodeerden' (of uitzetten) vanuit het niets in de plotse 'Big Bang' die de geboorte van ons universum was.
2.Stellaire Evolutie. Aangezien de oerknal wordt verondersteld niets te hebben geproduceerd dan waterstof, helium en een variëteit aan sub-atomaire deeltjes, moeten deze elementen op de één of andere manier gecondenseerd zijn tot sterren door één of ander evolutionair proces.
3.Chemische Evolutie. Volgens de algemeen geaccepteerde gedachte zijn de enige door de 'Big Bang' geproduceerde chemische elementen waterstof en helium (en mogelijk lithium). Tengevolge van de ongelooflijke hitte en druk in de sterren ontwikkelden deze elementen op één of andere manier tot de overige 88 natuurlijke chemische elementen die we vandaag de dag waarnemen.
4.Planetaire Evolutie. Het wordt aangenomen dat de complexe chemische elementen die zich ontwikkelden in de oude sterren vervolgens werden uitgestoten, mogelijk op het moment van de gewelddadige dood van stellaire levenscycli, daarbij grote wolken met rondslingerende mengsels vrijgevend. Op de één of andere manier vormden deze wolken van chemische elementen exact afgestemde zonnestelsels, inclusief ons eigen zonnestelsel.
5.Organische Evolutie. (Ook bekend als 'spontane generatie'). De theorie houdt in dat de planeet aarde begon als een gesmolten massa materie, enkele miljarden jaren geleden. Zij koelde vervolgens af en werd een vast, droog brok gesteente. Daarna regende het miljoenen jaren lang op dat gesteente waardoor grote oceanen werden gevormd. Uiteindelijk kwam deze 'prebiotische oersoep' (water en gesteente) tot leven en bracht de eerste zelfvoortplantende organische systemen voort.
6.Macro Evolutie. Er wordt verondersteld dat alle levende wezens een gemeenschappelijke voorouder delen: een relatief eenvoudig, 'simpel' eencellig organisme, dat evolueerde uit anorganisch materiaal (uit de zogenaamde 'oersoep'). In essentie zijn vogels en bananen, vissen en bloemen allemaal genetisch aan elkaar gerelateerd.
7.Micro Evolutie. Dit is de variatie en de variëteit aan eigenschappen die tot uiting komen binnen sexueel compatibele 'soorten' van organisme. Voorbeelden bevatten de verschillen tussen verschillende soorten paarden, honden, katten, et cetera. Deze 'variatie binnen een soort' is wat Darwin waarnam in het midden van de 19e eeuw, en wat we vandaag de dag nog steeds waarnemen.

Bewuste aansturing of toeval?
Als we bewuste aansturing en ontwerp uitsluiten, dan zijn wij en is al het bestaande, volgens de huidige opvattingen van de naturalistische wetenschap, dus afkomstig uit een knikkertje ter grootte van een speldenkop.

Aardappelen Na de oerexplosie, na miljarden jaren, na de ontstane wetmatigheden vanuit de vrijgekomen materie en energie en heel, heel, heel veel toeval; ontstond uiteindelijk het hoogtepunt van moleculaire samenklontering: de mens. Stom toevallig, want volgens de evolutietheorie had de mens er net zo goed niet kunnen zijn. Kijk maar eens naar de aardappel, die zich volgens dezelfde principes moet hebben ontwikkeld (maar met minder kopieerfouten).

Hoewel het woord 'toeval' binnen de macro evolutie zelden of nooit wordt gebruikt, (men geeft de voorkeur aan woorden zoals: adaptatie, mutatie, ontwikkeling, strijd en isolatie) is dit toch de term die de lading het best dekt. Genoemde zaken hebben weliswaar invloed, maar kunnen geen nieuwe genetische informatie toevoegen om tot complexere soorten te komen.

Ontwerp
We zullen dus een keuze moeten maken tussen toeval of ontwerp. Ofwel: zinloos of zinvol. We moeten ons daarbij realiseren dat praktisch alles op aarde een functie heeft. Een functie met geen andere reden dan: 'het is nu eenmaal zo'. Of, 'het heeft een functie vanwege een doel', dus is het ontworpen, denk bijvoorbeeld aan een horloge. Het horloge is ontworpen om de tijd te kunnen vaststellen. Zo zouden we ook kunnen redeneren, dat het hart is ontworpen voor de bloedcirculatie binnen ons lichaam.

HorlogeDe kans dat alles, door allerlei toevalligheden, precies op elkaar afgestemd raakte om het leven te kunnen ontwikkelen, is echt astronomisch klein. Vergelijk de aarde maar eens met Venus, een gelijksoortige planeet in ons zonnestelsel. De kans op het toevallig ontstaan van het eerste leven is zelfs nog kleiner. En de ontwikkeling van ééncellig organisme tot mens, die uit grofweg 100.000.000.000.000 cellen bestaat, door nog veel meer toevalligheden is ook niet bepaald groot te noemen.

Bijbels alternatief
Op basis van de feiten is het Bijbelse alternatief veel logischer:

In het begin schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1).
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…(Genesis 1:16).

Of zoals God het zegt door zijn profeet Jesaja:

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft -Hij is God-, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest -niet als chaos schiep Hij de aarde, maar om te bewonen heeft Hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. (Jesaja 45:18)

De volgende conclusie lijkt dus gerechtvaardigd: Ontwerp is de meest logische aanname op basis van de huidige inzichten. Daarom is de schepping één van de 5 troeven voor het bestaan van God. Want als er sprake is van een ontwerp, dan moet er ook een ontwerper zijn. De Bijbel kent zo'n ontwerper: God.

Naar boven
 
Ga naar de volgende troef