© 2003-2019
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z

Home » Nieuws » Boeken

Boeken

Er zijn verschillende boeken geschreven door Jan Meijerink, voorganger van de Evangelie Gemeente Diemen. De boeken zijn verkrijgbaar na afloop van de samenkomsten op zondag, u kunt ook contact met ons opnemen om een afspraak over een bestlling te maken. U kunt sommige boeken ook online bestellen bij Novapres.
 

Waar is de Heilige Geest?

De reden voor het schrijven van dit boekje is, naast een innerlijke indruk van de Geest, mijn grote bezorgdheid over onze kerken. Boek 'Dit verzin je niet…'Want hoe velen onder ons zien vandaag de dag nog echt hoe het lichaam van Christus er in ons land voor staat? Onderscheiden wij nog wel waar het op aankomt?
 
Het is niet mijn bedoeling om met dit schrijven een mening te geven over wat er allemaal mis is en niet deugt. Veel liever vestig ik de aandacht op onze krachtige bondgenoot in onze blijdschap en in de strijd: de Heilige Geest. Daar is natuurlijk een reden voor. Deze heb ik verwerkt in de titel van dit boek, in de vorm van de vraag: Waar is de Heilige Geest? Want naar mijn persoonlijke mening wordt deze kostbare Trooster veel te weinig 'gezien'.
 
Van Jezus mochten zijn leerlingen onder geen beding zonder deze Geest in actie komen. In dit boekje hoop ik te laten zien waarom.

"Waar is de Heilige Geest?" In dit boek weet Jan Meijerink ons kort en bondig te inspireren, om dieper op zoek te gaan naar de bron van kracht in de dagelijkse wandel. Een thema dat belangrijk is voor de hele gemeente van Jezus Christus, of we nu lang of kort onderweg zijn. De Heilige Geest blijft de basis voor onze wandel in de juiste kennis, wijsheid en kracht. Een schitterend boek.
 
Jofrey Leito, regionale voorganger Europa - Victory Outreach International

Bestellen
 

Dit verzin je niet!
Operatie God/mens

Boek 'Dit verzin je niet…'Is Jezus alleen maar een historische figuur waar teveel aandacht aan wordt gegeven? Is Hij alleen maar een mooi voorbeeld om van te leren? Is Hij één van de vele goden of goeroes die de wereld kent? Of, is Hij een profeet en één van de profeten die God zond, of,…… is Hij dé Zoon van God, en dus God?
 
In dit boeiende boek laat Jan Meijerink op een prachtige wijze zien dat Jezus inderdaad dé Zoon van God is en naar deze wereld kwam om mens te worden en ons te verlossen van onze zonden. Doordat Hij dit deed, laat Hij zien wie God werkelijk is.

Inderdaad, geen mens kon dat bedenken, alleen God Zelf.
 

Jan Sjoerd Pasterkamp

Bestellen
 

Jezus! Deur, kruk of strohalm?
Evangelisatie brochure

Brochure: Jezus! Deur, kruk of strohalm?De brochure "Jezus! Deur, kruk of strohalm?" is een prachtig middel om mensen na te laten denken over wie Jezus voor hen kan en wil zijn. De schrijver houdt ons een spiegel voor waar je iets mee moet.
 
Ik beveel het hartelijk bij de lezers aan om het als handvat te gaan gebruiken om mensen te helpen de weg naar God te vinden.
 
Joop Gankema, (oud) directeur van stichting Opwekking

Deze brochure kan niet langer online besteld worden, maar is wel verkrijgbaar in de kerk na afloop van de zondagse samenkomsten.

 

Als God bestaat...
Bijbelse noties bij de moeilijke waarom-vragen

Boek 'Als God bestaat…' Christenen gebruiken in hun getuigenis vaak de schepping, met al haar schoonheid en complexiteit, als een argument voor Gods bestaan. Daar is veel voor te zeggen. Veel, omdat het alternatief 'puur toeval' ook vanuit de 'neutrale' wetenschap steeds meer in twijfel wordt getrokken. Toch roept dit argument ook weerwoord op. Want de schepping bevat niet alleen schoonheid, maar ook gebrokenheid. Mensen zijn het daarom doorgaans nog wel eens met de stelling dat er 'iets' moet zijn, maar ze blijven zitten met een aantal lastige vragen. Vragen zoals:
 
- Als God bestaat, waarom is er dan zo veel ellende op     deze wereld?
- Als God bestaat, waarom heeft Hij de mens dan niet anders gemaakt?
- Als God bestaat, waarom doet Hij dan niets?
- Als God bestaat, waarom laat Hij zich dan niet gewoon zien?

In dit boek wordt aan de hand van de Bijbel op al deze vragen ingegaan. Jan Meijerink, de schrijver, merkt daarover op: "Al deze vragen hebben betrekking op God. En wie kan deze vragen dus beter beantwoorden, vanuit zijn twee wilsbeschikkingen, dan Hijzelf?"

Peter Sleebos, (voormalig) voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, schrijft over 'Als God bestaat…':

"In dit boek geeft Jan Meijerink op zijn eigen wijze antwoorden op vragen waar mensen zoal mee rondlopen. Hij verwijst daarbij naar bijbelgedeelten om de antwoorden die hij gevonden heeft te onderbouwen. Goed toegankelijk en prettig leesbaar. Van harte aanbevolen."

Bestellen
 

Gods losgeld
Waarom het niet anders kon

Dit boek bevat in een notendop de grote lijn van Gods verlossingsplan. Het laat zien hoe alleen Jezus, als Messias, met een volkomen oplossing kwam voor de zonde. De zonde die tot Goede Vrijdag een ondoordringbare scheiding veroorzaakte tussen God en de mens. Verder toont 'Gods Losgeld' waarom God geen andere keus had, dan om zijn geliefde Zoon in onze plaats te laten sterven en gaat het in op:

Boek 'Gods losgeld'

*De ware identiteit van de slang;
*De betekenis van de twee bomen;
*De wijze waarop Genesis 1-4 vermoedelijk is gecommuniceerd;
*De roeping van Abram (Abraham) en Gods beloften;
*De rol van Israël als Gods communicatiemiddel;
*Het aanschouwelijk onderwijs van Israëls eredienst;
*De bovennatuurlijke voorzeggingen, via de Joodse profeten, en hun vervulling in het leven, lijden, sterven en de opstanding van Jezus;
*De wedergeboorte als noodzakelijke respons op het plaatsvervangende sterven van Jezus;
*Hoe u vergeving van zonde en eeuwig leven kunt ontvangen.

Volgens de schrijver is er geen belangrijker nieuws dan het evangelie, het onderwijs van en over Jezus Christus. Zijn boodschap is een persoonlijke boodschap met ernstige waarschuwingen, maar ook met adembenemende beloften, die u niet zo maar naast u neer zou moeten leggen!

Als u 'Gods Losgeld' aandachtig leest, dan zult u bovendien ontdekken dat het evangelie geen strohalm is voor eenvoudige, naïeve mensen. Integendeel, het heeft veel meer weg van een onbreekbare staalkabel. Een stevig houvast voor elk mens, in dit leven én in het leven na de dood.

Gods Losgeld: De prijs die God betaalde, uit liefde voor ons!

Dit boek kan niet langer online besteld worden, maar is wel verkrijgbaar in de kerk na afloop van de zondagse samenkomsten.