© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De Gemeente » Doopdienst

Doopdienst

DopenOnze gemeente houdt ook doopdiensten. Wie deze belangrijke keuze (om zich te laten dopen) wil maken kan contact opnemen met de voorganger.

Over de doop
De doop is een belangrijke gebeurtenis in het leven van iedere christen. We hebben het hier niet over de kinderdoop, waarbij de ouders het kind dat ze ontvangen hebben aan God willen opdragen. Dat is uiteraard een mooie en goede beslissing, maar dat is niet wat de Bijbel ons over de doop vertelt. De Bijbel leert namelijk dat de doop, een heel belangrijke en vooral persoonlijke keuze is. Met andere woorden niemand kan daar een beslissing over nemen behalve jij- of uzelf.

Wanneer iemand besluit om zich te laten dopen, dan wil dat in feite zeggen dat die persoon openlijk een toewijding aan God maakt. In de vier evangeliën lezen we dat zelfs (of misschien wel juist) Jezus (Gods Zoon) zich liet dopen. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen (Matteüs 3:13)

Rivier de Jordaan

Jezus maakte een persoonlijke toewijding en God vraagt dat ook van ons. Wij mogen zelf kiezen of we Hem geloven (op Hem vertrouwen) of niet. Op God vertrouwen, betekent dat je kiest om je hele leven te doen wat God van je vraagt door zijn Woord (de Bijbel) en door de Heilige Geest. Dus door de doop laat je aan God en aan de mensen zien, dat jij/u volledig voor Hem wilt leven.

Symbolisch
BijbeltekstNaast de openlijke toewijding aan God heeft de doop ook een bijzondere symbolische betekenis. Het in het water onderdompelen van de persoon, staat voor het samen sterven en begraven worden met Jezus. Dankzij Jezus kunnen wij gereinigd worden van onze zonden, Hij stierf als onschuldige om zo de straf voor onze zonden op Zich te nemen. Zodra wij kiezen om ons leven aan God te geven (toe te wijden) dan sterft eigenlijk ons zondige leven.

Het vervolgens uit het water opstaan van de persoon, symboliseert de opstanding uit de dood met Jezus en het begin van een nieuw leven met Hem. Doordat er, met Gods genade, is afgerekend met onze zondeschuld, ontvangen wij van God nieuw leven. Dit is een eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid, zonder pijn, ziekte, verval, dood en verdriet, zoals het altijd al door God bedoeld was. Voor extra uitgebreide informatie kunt u hier twee preken volgen met uitleg over de doop.