© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

(Ver)Oordeel niet

Veroordeel niemand; want anders komt het op uw eigen hoofd terecht. Neem niemand iets kwalijk, Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen. Geef veel en u zult veel terugkrijgen, meer dan overvloedig. En wie weinig geeft, zal weinig krijgen.

Jezus maakte een en ander duidelijk met een paar voorbeelden: "De ene blinde kan de andere blinde niet leiden. Want als de één in de kuil valt, trekt hij de ander mee." Hoe kan een leerling nu meer weten dan zijn leraar? Als hij alles van hem heeft geleerd, is hij hoogstens gelijk aan zijn leraar. "Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van een ander terwijl in uw eigen oog een balk zit? Hoe durft u te zeggen: 'Kom, ik zal die splinter wel even uit uw oog halen', terwijl u de balk in uw eigen oog niet eens ziet? Huichelaar! Haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan ziet u misschien scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen.é (Lucas 6: 37 t/m 42, Het Boek)

Wereldverbeteraars
Wij Nederlanders staan bekend om onze grote mond. Er hoeft maar iets op het wereldtoneel te gebeuren of we hebben er een mening over. Of het nu om politiek, sport, religie, milieu of andere zaken gaat, wij weten wat er aan schort en hoe het opgelost dient te worden. We weten alles en we hoeven er nauwelijks op te studeren. Tijdens het koffiedrinken en bij het kijken naar het journaal komt het inzicht spontaan in ons op. Konden ze daarom maar eens naar ons luisteren.

Het Joods/Palestijnse vraagstuk was binnen de kortste keren uit de wereld geholpen. Als de Joden maar dit en de Palestijnen maar zus en zo zouden doen. Dat we zelf niet eens in staat zijn onze eigen relatie in stand te houden telt natuurlijk niet mee. Dat ligt namelijk wat anders?!? Het is deze hardnekkige eigenschap van ons mensen die Jezus hier aan de kaak stelt. Hij doet dat op een komische wijze. We zijn zó kritisch en gefocust op onze medemens dat de lichtste fout of onvolkomenheid door ons wordt opgemerkt: de splinter. Ons eigen lompe en foute gedrag - dat vaak nog erger blijkt te zijn dan datgene wat we in een ander veroordelen - zien we echter niet: de balk.

Afbeelding1

Schijnheilig
Jezus gebruikt dan ook terecht het woord 'huichelaar'. De maat die we een ander nemen passen we niet op onszelf toe. Daardoor worden we schijnheilige en niet te pruimen figuren, wanneer we anderen veroordelen voor zaken waarin we hen zelfs overtreffen. We zijn zo druk met het veroordelen, dat we onszelf helemaal uit het oog verliezen. De liefde is daarom niet de enige die blind maakt. Een te kritische geest doet dat ook.

Ondanks het humoristische karakter van Jezus' vermaning mogen we de ernst ervan niet onderschatten. Het is deze blinde vlek ten aanzien van objectieve zelfkennis, die al onnoemelijk veel relaties heeft verziekt en kapot gemaakt. Dat moet ons trouwens niet verwonderen. Want hoe moeten we ons karakter bekijken? Aan welke criteria zou het moeten voldoen? Voor de beoordeling van ons uiterlijk hebben we spiegels, maar hoe zit dat met onze ziel (de innerlijke mens)? Bestaat er een spiegel voor het innerlijk? Kunnen we een duidelijk, objectief beeld krijgen van hoe we ten diepste zijn?

Veel mensen beoordelen zichzelf met behulp van hun arglistig hart. Daardoor krijgen ze een vertekend beeld van hun karakter. Het is namelijk dit arglistig hart dat alles vergoelijkt, dat een meester is in het relativeren en dat daarom al snel balken veroorzaakt. Als we dus op deze wijze doorgaan zullen we nooit in staat zijn echt te veranderen.

De spiegel voor het innerlijk
De Bijbel leert ons echter dat er een spiegel voor ons innerlijk bestaat. Een loepzuivere spiegel, die ons alles feilloos kan tonen. Zo feilloos dat veel mensen hem als ouderwets aan de kant willen zetten. Maar deze spiegel geeft niet alleen een correct beeld van ons karakter. Hij toont ons ook hoe dit karakter kan worden veranderd. Toegegeven, er is moed voor nodig om erin te kijken. Inderdaad, er zit een prijskaartje aan verbonden. Maar waarom zouden we deze spiegel niet gebruiken? Hoe lang willen wij onszelf nog voor de gek houden?

Wordt het niet eens tijd om met de balk af te rekenen, zodat we weer normaal met elkaar om kunnen gaan? Laten we daarom niet alleen wat vaker in de spiegel van de kapper kijken, maar nog vaker in de spiegel van God: de Bijbel.

Jan Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven