© 2003-2020
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » ISOM

Afspraken Agenda ISOM Semesters

 

ISOM

ISOM logo Afspraken Agenda ISOM Semesters Van januari 2014 tot en met maart 2017 hebben wij het basisprogramma, bestaande uit vijf semesters, van de ISOM Bijbelschool doorlopen. ISOM staat voor "International School of Ministries", het is dus een internationale school voor bedieningen. Het waren zeer interessante lessen en we hebben vele goede samenkomsten gehad. Nu het basisprogramma is afgerond zijn er voorlopig nog geen nieuwe plannen. Het zou echter kunnen dat we te zijner tijd opnieuw deze semesters gaan aanbieden of dat we wellicht aan de slag gaan met één van de vervolg modules. Als dat zo is dan zal dit ook op deze website bekend worden gemaakt.
 

Doel van de studie
Het doel van deze Bijbelschool is om gemeenteleden van lokale kerken te ondersteunen en toe te rusten. Zo wil zij christenen helpen om te groeien naar volwassen discipelschap, en getraind te worden in bedieningsvaardigheden. Als overal de lokale gemeentes worden versterkt, dan zullen we meer en beter in staat zijn om in Gods plan te dienen.

De EG Diemen staat achter deze doelen en is daarom ook gestart met dit programma. Mensen die anders niet de tijd of mogelijkheid hebben om een Bijbelschool te volgen, krijgen nu wel die gelegenheid.

Opzet
De trainingen zijn praktisch opgezet en relevant voor in het dagelijks leven. Het volledige basisprogramma bestaat uit vijf semesters van elk 32 lessen. Deze lessen worden verzorgd door christenen die zeer ervaren zijn in de bediening, zij geven vanuit hun expertisegebieden de onderwijzingen. Verder zijn er ook mappen met lesmateriaal, groepsopdrachten en huiswerkopdrachten. U kunt hier kijken voor een kort overzicht van belangrijke zaken die u moet weten over de Bijbelschool.

Elke woensdagavond zullen er twee studies, met tussendoor een pauze, worden behandeld. De voorganger en de oudsten of diakenen zullen op de studieavonden voor de begeleiding zorgen. Bekijk de agenda voor de planning van aankomende studieavonden. De studies worden gehouden in kerk 'de Ontmoeting'.

Voor een overzicht van de onderwerpen en onderwijzers die tijdens de semesters aan bod komen kunt u hier klikken.

Tentamens
Deelnemers aan de semesters kunnen ook de bijbehorende tentamens maken. Er zijn altijd twee tentamens per semester, één tussendoor en één op het einde, ze gaan dan over de onderwerpen die in de afgelopen tijd zijn behandeld. Om mee te kunnen doen aan het tentamen moet er wel minimaal 80% van de lessen zijn gevolgd. Het is niet verplicht om deel te nemen, maar het is sowieso een mooie test om te kijken wat u tot dusver geleerd en onthouden heeft.

Inschrijving
Als u van plan bent om deze studie te gaan volgen dan kunt u dat doorgeven aan voorganger Jan Meijerink. De kosten zijn € 70,- per persoon per semester. Wanneer u een semester volgt is er geen verplichting om daaropvolgende semesters te volgen. Na een inschrijving is het niet mogelijk om geld voor dat semester terug te krijgen. Let op, op dit moment is er dus (nog) geen nieuwe inschrijving mogelijk.

Meer informatie
Deze pagina wordt geregeld aangepast zodra er meer informatie beschikbaar is. Voor vragen kunt u gebruik maken van de aangegeven opties bij onze contactgegevens.