© 2003-2021
linksonder Evangelie Gemeente Diemen Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » ISOM » Semesters

Agenda ISOM Algemeen Semesters

Afspraken ISOM

Agenda ISOM Algemeen Semesters

Hier vindt u een kort en duidelijk overzicht van afspraken met betrekking tot deelname aan de ISOM Bijbelschool.

Inschrijven en betalen

- U kunt per semester aangeven of u zich daarvoor wilt inschrijven
- U kunt alleen deelnemen aan de studieavonden als u zich heeft ingeschreven
- Om u in te kunnen schrijven dient u:
 Het volledig ingevulde inschrijfformulier op tijd in te leveren bij de voorganger
 Het studiegeld op tijd te hebben betaald
- De kosten per semester of module bedragen € 70,- per persoon
- Het studiegeld moet worden overgemaakt naar de bankrekening van de gemeente: NL73 ABNA 08 6788 1526. Vermeld bij uw transactie: ISOM + uw voornaam + uw achternaam + het semester (bijvoorbeeld: Semester 1)
- Na betaling is het niet meer mogelijk (ook niet deels) om het studiegeld terug te krijgen

Studieavonden

- De studies vinden doorgaans plaats op woensdagavond
- Op deze website kunt u tijdig de datums vinden waarop de studieavonden worden gehouden. Bekijk de ISOM agenda geregeld zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen
- Per avond worden er twee studies behandeld met tussendoor een pauze
- Om 20:00 uur wordt er gestart met de eerste studie
- Iedere deelnemer moet elke avond de presentielijst tekenen, dit kan tussen 19:45 en 19:55 uur
- Na het tekenen ontvangt u een kaartje waarmee u wordt ingedeeld voor de groepsbesprekingen, na afloop van de avond dient u het kaartje weer in te leveren
- Ongeveer halverwege het semester en aan het eind zijn er tentamens, deelname hieraan is niet verplicht
- Als u wilt deelnemen aan het tussen en het eindtentamen moet u minstens 80% van de lessen hebben gevolgd
- Het is niet mogelijk om de dvd met lesmateriaal mee naar huis te nemen
- Er mogen geen eigen opnames van het dvd lesmateriaal worden gemaakt